Geen producten (0)
Privacyverklaring
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions, gevestigd aan de Houtstraat 4, 5341 GG te OSS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten van ons afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
* Bedrijsfnaam
* Voor- en achternaam
* Naw-bedrijfsgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw order en aanvragen te behandelen
* U offertes toe te sturen voor onze producten
* U te informeren over nieuwe producten in ons assortiment
* U te informeren over wijzigingen van onze producten
* U te informeren over acties op onze producten
* U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gerard Bekkers Sport & Promotions) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gerard Bekkers Sport & Promotions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gerard Bekkers Sport & Promotions uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions gebruikt geen cookies.
Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gerard Bekkers Sport & Promotions
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gb-promotions.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
1. Pasfoto
2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
3. Paspoortnummer en
4. Burgerservicenummer (BSN).
 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gerard Bekkers Sport & Promotions.
 
Contactgegevens
 
Gerard Bekkers Sport & Promotions
Houtstraat 4
5341 GG, Oss
Tel. 0412-639492
Email: info@gb-promotions.nl
www.gb-promotions.nl
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Omdat we niet uitsluiten dat er veranderingen zullen plaatsvinden binnen onze organisatie in de toekomst, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt deze terug op onze website. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.